Find the students in the picture
אתר בית הספר ביתר

     hebrew    germansite    english

בית הספר המקצועי היהודי מסדה
דרמשטדט 1947-48

בקשה למציאת עקבות/נתונים על הבית ספר-בגרמנית
רשימת התלמידים - ניתן למצוא קרובי משפחה
תמוונות של תלמידים - ניתן לראות תמונות בודדים של תלמידים

האתר, שנכתב על ידי לאה דרור-בטליון, מוקדש למחקר ולמצאים על בית הסםר המקצועי היהודי מסדה בדרמשטדטה ולאנשים הקשורים לבית הספר
הבית הספר התקיים פחות משנה בשנות .1947-1948 המטרה הייתה לחנך את ניצולי השואה הצעיריםששרדו את המלחמה , לתמוך בהם, ללמדם מקצועה ולהכינם לעלייה העתידית לארץ ישראל. נוסף על כן, בית הספר סיפק קורת גג ומזון לאלה, אשר היו זקוקים לכך
הבית הספר הוקם ונוהל על ידי שמואל מילק בטליון

Samuel Milek Batalion
סטודנט החי בפרנפורט

רשימת הסטודנטים

רשימת רפי האתר

 
Lea Dror-Batalion : למידע נוסף
Administrative Services and Webmaster Jewish Professional School, Darmstadt 1947 Haifa, Israel